loader image

Regulaminy

Regulaminy

Na tej stronie znajdziesz zbiór regulaminów, które są dla Ciebie istotne jako dla użytkownika naszej strony internetowej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Dowiedz się, czym są pliki cookies i dlaczego z nich korzystamy

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.od-nova.com.pl, używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności (cookies).
Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.od-nova.com.pl jest firma:
SALON KOSMETYCZNY ODNOVA AGNIESZKA MODRZYK- PODWYSOCKA
59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 11/2
Polska, NIP: 6922302876
 
Dane zbierane automatycznie: PLIKI COOKIES
Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Zgadzam się przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.
Kiedy zbieramy cookies?
W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać.
Tylko administrator plików cookies ma do nich dostęp.
Co to są cookies?
obejrzyj film na ten temat
Po co nam te dane?
Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których poszukują Użytkownicy.
Systemowo, cookies dzielą się na:
  • stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
  • sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu)
  • pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google Maps itp.).
Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.
Na jakiej podstawie je przetwarzamy?
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
Jak zarządzać plikami cookies?
Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk “Pomoc” w przeglądarce:
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe: 
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options.
2. Kliknij opcję Poufność/Confidentiality.
3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Microsoft Internet Explorer 5:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options.
2. Kliknij opcję Bezpieczeństwo/Security.
3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level
4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Netscape 6.X i 7.X:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje
2. Kliknij opcję Poufność i bezpieczeństwo.
3. Następnie należy wybrać pozycję „Cookies”.
4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Firefox:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje.
2. Kliknij opcję Prywatność.
3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:
1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja.
2. Kliknij opcję Preferencje.
3. Kliknij opcję Bezpieczeństwo.
4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies.
5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.
Chrome – czytaj tu
 
Polityka prywatności może ulec zmianie.

Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2020

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dowiedz się, jakie dane nam powierzasz i jak je przetwarzamy

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.od-nova.com.pl, używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie zasad przetwarzania i gromadzenia danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.od-nova.com.pl jest firma:

SALON KOSMETYCZNY ODNOVA AGNIESZKA MODRZYK – PODWYSOCKA

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 11/2

Polska, NIP: 6922302876

Zbierane są następujące dane osobowe: IMIĘ, TELEFON ORAZ ADRES MAILOWY

Są one zapisywane podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy i używane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie lub wiadomość innego rodzaju.

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana na podstawie informacji o przetwarzaniu danych zamieszczonych pod formularzem kontaktowym. Osoba, która świadomie podejmuje kontakt poprzez formularz, decyduje się na podane swoich danych w celu umożliwienia Administratorowi strony podjęcia oczekiwanego przez nią kontaktu. Jeśli Użytkownik nie chce, by jego dane były w ten sposób przetwarzane, może wybrać inną formę kontaktu – np. telefoniczny, a numer telefonu znajduje się tuż obok formularza kontaktowego.

Powyższe dane nie są udostępniane stronom trzecim, nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić te dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Odbiorcą tych danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (firma hostingowa).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych. Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował; kiedy wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie.

Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2021

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc do: SALON KOSMETYCZNY ODNOVA AGNIESZKA MODRZYK –  PODWYSOCKA

59-300 Lubin, ul. Tysiąclecia 11/2

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W SALONIE ODNOVA

Poznaj zasady korzystania z Naszych usług

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w Salonie Kosmetycznym ODNOVA, zwanego dalej „Salonem”.

Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej, zwanego dalej „Zabiegiem”.

Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

Klienci

Klientem Instytutu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

Pracownicy

Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

Wszelkie odstępstwa od zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, managerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu.

 

Świadczenie usług kosmetologicznych, medycyny estetycznej

Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Każdy Klient jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

Klient jest zobowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

 

Płatność

Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem www.od-nova.com.pl

W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata na nr rachunku bankowego.

Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

W Salonie dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami.

 

Odpowiedzialność

Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonie Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

Salonie ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Salonie nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.

Instytut nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

Rezerwacje

Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie osobiście, telefonicznie, e-mailowo lub on-line przez stronę: (wkrótce auaktualnienie)

Trzykrotne nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 48 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salonie do zablokowania możliwości rezerwowania wizyt on-line. Wówczas rezerwacja wizyt jest możliwa jedynie poprzez kontakt z recepcją. Rezerwacja wizyty jest możliwa po przedpłacie 30% wartości usługi która ma być wykonana w zarezerwowanym terminie.

W przypadku braku przedpłaty za usługę Pracownik Salonu ma również prawo odmówić dalszych rezerwacji dla tego Klienta oraz w przypadku zabiegów wykupionych w ramach pakietów do zakwalifikowania zabiegu jako wykonany, co wiąże się z pobraniem odpowiedniej opłaty.

Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

W szczególnych przypadkach Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

 

Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 26.11.2020r.

WARUNKI ZAKUPU VOUCHERA

Dowiedz się jak kupić Voucher i jakie są zasady jego realizacji.

Informacje ogólne:

Voucher można zakupić osobiście w Salonie Kosmetycznym ODNOVA przy ul. Tysiąclecia 11/2 w Lubinie lub też kontaktując się z Recepcją pod nr tel. 663673413 lub adresem e-mail: kontakt@od-nova.com.pl

Voucher zawiera następujące informacje:

– imię i nazwisko osoby dla której został zamówiony (ewentualnie wystawiony in blanco)

– termin ważności: 3 miesiące od daty wystawienia

– numer vouchera

– kwotę przeznaczoną na voucher (istnieje możliwość nie wpisywania)

– telefony kontaktowe do Salonu, aby Osoba Obdarowana mogła potwierdzić i ustalić termin wykorzystania vouchera

Warunki zakupu:

Voucher można zamówić telefonicznie kontaktując się z recepcją Salonu lub adresem e-mail kontakt@od-nova.com.pl.

Po złożeniu zamówienia należność za zakupiony voucher można uregulować osobiście: gotówką lub kartą kredytową, ewentualnie przelewem na nr konta: 88 1050 1748 1000 0097 2949 2922 .

Zakupiony voucher zostanie wysłany na wskazany adres lub przekazany w recepcji natychmiast po uregulowaniu należności gotówką, kartą kredytową lub po zaksięgowaniu wpłaty na w/w koncie .

Standardowo Voucher zapakowany jest w elegancką kopertę.

Warunki realizacji vouchera:

Obdarowana osoba po otrzymaniu vouchera dokonuje rezerwacji terminu powołując się na numer vouchera.

Ważność Vouchera nie podlega przedłużeniu.

W celu umówienia się na wizytę należy skontaktować się z Salonem maksymalnie na 1 tydzień przed końcem ważności Vouchera.

Voucher traci ważność wówczas gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego (min 24 h przed wizytą) powiadomienia.

Rodzaj zabiegu wykupionego poprzez Voucher można zamienić na inny zabieg o tej samej wartości. Istnieje też możliwość dopłaty.

Voucher nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony.

Voucher nie jest ściśle związany z nazwiskiem osoby, dla której był zakupiony. Można go przekazać innej osobie do wykorzystania.

Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie Vouchera

Ewentualne zapytania w kwestii realizacji vouchera prosimy kierować do recepcji.

Przewiń do góry